Περιγραφή του έργου

CYCLISIS_solom.o.c.-eng

Το έργο μας ανταποκρίνεται στην παρούσα πρόσκληση  θέλοντας να δώσει έμφαση σε θέματα Συμμετοχικής Δημοκρατίας, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη και την  Προάσπιση     του Δικαιώματος του Διαφορετικού. Συγκεκριμένα μέσω του προτεινόμενου εγχειρήματος η ΚΥΚΛΗΣΙΣ  στοχεύει

– στην προώθηση της Δημοκρατικής Αγωγής στους μαθητές ηλικίας 11-15, ως Πράξη Διαλόγου. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί μέσω των εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν στη λογική  world cafe ( ομάδες συζήτησης  με την παρουσία  moderator)

– επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση της τεχνικής, το ρόλο τους ως moderator καθώς και στην αποτύπωση των συμπερασμάτων – ανάπτυξη έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία  θα διανείμουν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και από τα οποία θα προκύψουν τα βασικά ερωτήματα- θέματα των συναντήσεων με την τεχνική  world cafe- συλλογή πληροφορίας και όλων των σημαντικών δεδομένων σε μια έκδοση

– δημιουργία   video animation 10-15 “ με άξονα  τα βασικά συμπεράσματα των συζητήσεων με τα παιδιά και με στόχο την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού κόσμου, των διαμορφωτών εκπαιδευτικής πολιτικής κ.α σχετικά με την αναδυόμενη πολιτική συνείδηση τη  σύμφωνη με τις δημοκρατικές αξίες, την αποσόβηση των συγκρούσεων που εδράζουν στην εσωστρέφεια, τη μισαλλοδοξία,  και την προώθηση του διαλόγου και της ισηγορίας .

 

LOGOS_SAMEratio_Horiz_GR

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.