Στόχοι

– Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση: Προβλέπεται η ενημέρωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, πρόσκληση των σχολείων για συμμετοχή στις δράσεις, ημερίδα ενημέρωσης για την ανάγκη δημοκρατικής αντιμετώπισης φαινομένων ρατσισμού και βίας καθώς και ρητορικής μίσους απ’ όπου και αν προέρχονται (με προσκεκλημένο Πανεπιστημιακό/ερευνητή), καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης του μαθήματος δημοκρατικής αγωγής στα σχολεία

Καμπάνια για την θεσμοποίηση του εγχειρήματος και της διενέργεια του και σε άλλα σχολεία περιοδικά για την αντιμετώπιση συλλογικών αιτημάτων

Δημιουργία video animation με σαφή μηνύματα, καθώς και φράσεις προβληματισμού, όπως αυτές συγκεντρώθηκαν και διατυπώθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές. Θα διαμορφώνεται σε όλη τη διάρκεια του έργου μέχρι το τελικό προϊόν.

– Ενίσχυση Διαπολιτισμικού διαλόγου: Στους 6 Κύκλους Διαλόγου θα συμμετέχουν τουλάχιστον 100 μαθητές μετά από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα εκπροσωπούν όλο το πολιτισμικό, εθνοτικό ή άλλο μέρος του μαθητικού φάσματος

Αμοιβαία διάδοση και εκμάθηση γνώσης: Όλο το εγχείρημα συνιστά εθελοντική  επικοινωνία του κόσμου της άτυπης/μη τυπικής μάθησης και των διαδικασιών της (Κοινωνία των Πολιτών) με τον χώρο της τυπικής εκπαίδευσης (του δρώντος  σχολείου) και της μέθεξης που θα δημιουργηθεί από τα νέα δεδομένα αυτής της επικοινωνίας Δράσεις που υποστηρίζουν αυτή τη διεργασία: επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε τεχνικές  world cafe moderation, απόκτηση αντίληψης των κανόνων και τρόπων λειτουργίας της σχολικής κοινότητας, των περιορισμών ενδεχομένως, κλπ

– Πολιτιστικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των dart-on-target-iconδημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Η δημιουργία video animation σε μια λογική σύγχρονης αποτύπωσης των μηνυμάτων μέσω του you tube, facebook, web, ως e-εικαστική απόδοση των μηνυμάτων που παράχθηκαν και ανταλλάχθηκαν κατά τη διαδικασία ως διεργασία και βίωμα (δίγλωσσο)

– Ανάπτυξη Ικανοτήτων: Σεμινάριο 1 ημέρας στον εθελοντισμό προς νέους εθελοντές