Περιγραφή του έργου

moc-gr

CYCLISIS_solo

 

 

 

 

 

Το έργο μας ανταποκρίνεται στην παρούσα πρόσκληση θέλοντας να δώσει έμφαση σε θέματα Συμμετοχικής Δημοκρατίας, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη και την Προάσπιση του Δικαιώματος του Διαφορετικού.

Συγκεκριμένα μέσω του προτεινόμενου εγχειρήματος η ΚΥΚΛΗΣΙΣ στοχεύει
στην προώθηση της Δημοκρατικής Αγωγής στους μαθητές ηλικίας 11-15, ως Πράξη Διαλόγου. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί μέσω των εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν στη λογική world cafe (ομάδες συζήτησης με την παρουσία moderator) – επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση της τεχνικής, το ρόλο τους ως moderator καθώς και στην αποτύπωση των συμπερασμάτων – ανάπτυξη έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία θα διανείμουν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και από τα οποία θα προκύψουν τα βασικά ερωτήματα- θέματα των συναντήσεων με την τεχνική world cafe – συλλογή πληροφορίας και όλων των σημαντικών δεδομένων σε μια έκδοση – δημιουργία video animation 5-10′ – με άξονα τα βασικά συμπεράσματα των συζητήσεων με τα παιδιά και με στόχο την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού κόσμου, των διαμορφωτών εκπαιδευτικής πολιτικής κ.α σχετικά με την αναδυόμενη πολιτική συνείδηση τη σύμφωνη με τις δημοκρατικές αξίες, την αποσόβηση των συγκρούσεων που εδράζουν στην εσωστρέφεια, τη μισαλλοδοξία, και την προώθηση του διαλόγου και της ισηγορίας .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.