Η καμπάνια του “Δημιουργώντας Πολίτες”

 

 

Με χαρά ανακοινώνουμε πως το έργο της «Κύκλησις» «Δημιουργώντας Πολίτες»  εγκρίθηκε προς επιχορήγηση στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών,
συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες».

Το έργο «Δημιουργώντας Πολίτες» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEAGrants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη.

  • Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πυρήνα ενεργών εκπαιδευτικών ως Μεντόρων δημοκρατικής παιδείας και διαπολιτισμικού διαλόγου. Με εργαλείο τους Κύκλους Διαλόγου σε θέματα που άπτονται το ρόλο του ενεργού πολίτη, τις αξίες που ανακλά η θεώρηση της Δημοκρατίας ως πολίτευμα  και καθημερινή πρακτική  θα αναζητηθούν και προωθηθούν- σε συνεργασία με  συνολικά 600 μαθητές από  έξη (6) σχολεία του νομού Αχαΐας – απαντήσεις  με έμφαση στο: Πώς σηματοδοτείται  στην πράξη ενός σύγχρονου σχολείου ο σεβασμός στο διαφορετικό, των μαθητών 11-15 χρονών, ως πρόληψη φαινομένων bullying; Οι συνεργασίες θα πραγματοποιηθούν με τεχνικές WorldCafe’, προκειμένου για τη διαχείριση σημαντικού αριθμού συνέδρων, ενώ τα αποτελέσματα θα α)συγκεντρωθούν σε μια έκδοση και β) θα μετασχηματιστούν  σε  video- animation  διάρκειας 10′ διαθέσιμου μέσω  YOUTUBE.

 

Περισσότερα για το έργο

Το έργο μας ανταποκρίνεται στην παρούσα πρόσκληση θέλοντας να δώσει έμφαση σε θέματα Συμμετοχικής Δημοκρατίας, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη και την Προάσπιση του Δικαιώματος του Διαφορετικού. Συγκεκριμένα μέσω του προτεινόμενου εγχειρήματος η ΚΥΚΛΗΣΙΣ  στοχεύει: – στην προώθηση της Δημοκρατικής Αγωγής στους μαθητές ηλικίας 11-15, ως Πράξη Διαλόγου.

Αwcυτό αναμένεται να επιτευχθεί μέσω των εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν στη λογική WorldCafe” (ομάδες συζήτησης  με την παρουσία  moderator) – επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση της τεχνικής, το ρόλο τους ως moderator καθώς και στην αποτύπωση των συμπερασμάτων – ανάπτυξη έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία  θα διανείμουν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και από τα οποία θα προκύψουν τα βασικά ερωτήματα – θέματα των συναντήσεων με την τεχνική WorldCafe” –   συλλογή πληροφορίας και όλων των σημαντικών δεδομένων σε μια έκδοση – δημιουργία videoanimation 10-15΄ με άξονα τα βασικά συμπεράσματα των συζητήσεων με τα παιδιά και με στόχο την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού κόσμου, των διαμορφωτών εκπαιδευτικής πολιτικής κ.ά. σχετικά με την αναδυόμενη πολιτική συνείδηση τη σύμφωνη με τις δημοκρατικές αξίες, την αποσόβηση των συγκρούσεων που εδράζουν στην εσωστρέφεια, τη μισαλλοδοξία και την προώθηση του διαλόγου και της ισηγορίας.


 Κεντρική Παρουσίαση του έργου για την Ημερίδα Έναρξης